För vår vatten­miljö

Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB

Positiva elfisken i Lidmans Svartån

Fisk i ett litet kar

Känt från film på SVT nyligen har Sportfiskarna under ett antal år drivit ett restaureringsprojekt i hälsingeförfattaren Hans Lidmans ”Svartån”. Fiskevårdstjänst har inom detta ansvarat för förstudier, bottenfaunainventeringar, projekteringar, biotoprestaureringar samt lekgrusutläggning med helikopter mm, vilket vi rapporterat om i tidigare nyheter på hemsidan.

Hösten 2023 har vi dessutom elprovfiskat för att följa upp vissa åtgärder, bl.a. i två lokaler i Mållångsboån/Flaxnan som är det kändaste av Lidmans ”hemliga vatten”. De båda lokalerna finns i tidigare helt torrlagda och igenväxta sidofåror som återtogs under restaureringarna. Mycket positivt var att både årsyngel och äldre öringar påträffades- och detta trots att angränsande delar av huvudfåror av ån verkade sakna öring före åtgärder (enligt elfisken). Startbilden i nyheten är för övrigt en flerårig öring fångad i återskapad sidofåra av ”Svartströmmen”.

Ett annat ”Lidmansvatten” som vi också elfiskat i under hösten är Häsboån, inkl. några anslutande vatten i åns övre delar. Även dessa fisken som genomfördes på uppdrag av Alfta FVOF visade mestadels positiva resultat- bl.a. med hyfsad reproduktion av öring nära åns källa, Häsbosjön. Särskilt anmärkningsvärt var att en tidig leköring på 49 cm påträffades 3 km nedströms sjön. Detta tyder på att Häsbosjöns öringar vandrar ovanligt långt för att vara ett nedströmslekande bestånd.

Stort tack till Benny och Tomas på Biosfärområde Voxnadalen för medhjälp till elfisket på kort varsel!

En älv som rinner i en skog

Återskapad sidogren av Flaxnan där sex årsyngel och tre 1- åriga öringar påträffades (endast ett utfiske). Detta trots att fåran återskapades så sent som 2022.

Skog med en pil

Foto på den ursprungliga sidofåran från föregående foto, innan åtgärd 2022 då området var helt torrlagt.

Liten fisk

Lekmogen öring elfiskefångad i Häsboån. Denna känsliga fisk återutsattes självklart på en gång.