08 okt, 2017

Kl 11:52

I samarbete med Ljusdals kommun har vi nyligen utfört åtgärder i Västersjöån, nära Hamra i Orsa finnmark. Arbetet vilket ingår i Ljusdals kommuns fiskevårdsplan bestod i att ersätta en dammrest mm. med en fiskvandringsbar och nivåhållande sjötröskel, förbättra vattenbiotopen, samt att riva ut en flottningsdamm. Initiativtagare och finansiell fördelare till åtgärderna var Länsstyrelsen Gävleborg vilka för övrigt är i färd med att upprätta ett naturreservat (Hägenlammsmyran) i området.

2017-10-02 Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

  • Dammrest och ett av två fall som fanns i Västersjöns utlopp.
  • Västersjöns utlopp efter åtgärd.
  • Steril ström före åtgärd.
  • Samma ström har blivit lekområde (tillfört grus mm).
  • Flottningsdamm före åtgärd.
  • Efter antikvarisk dokumentation och åtgärd: Utriven damm med bevarade dammvallar och sidosektioner. Däremellan finns en uppbyggd fiskvandringsbar fors.