12 sep, 2018

Kl 10:08

Under sommaren har vi i samarbete med X-Schakt Entreprenad AB biotoprestaurerat den större delen av tidigare projekterade delar av Testeboån. I samband med detta så slutfördes även det arbete som påbörjades i Kölsjöån förra året. Sammantaget innebär detta en sträcka på 1,4 km, av kraftigt flottledspåverkade vattendrag.
Målart för projekten är öring, och för Testeboåns del även harr och flodpärlmussla. Vad gäller den senare arten så genomförde vi en översiktlig inventering innan åtgärd. De tyvärr endast enstaka fynden av musslor, sumpades i uppströms områden för att efter biotopåtgärder återutsättas.
Ockelbo Kommun var vår uppdragsgivare för dessa restaureringar som bl. annat finansierats av Svenska Naturskyddsföreningens fond, "Bra Miljöval".

Klicka för att skifta bild.

  • Maskinist Mika Allanko och arbetsledare Tom Wistmyr planerar åtgärder i Testeboån.
  • Pålströmmens (Testeboån) övre del före åtgärd.
  • Pålströmmens övre del efter åtgärd.
  • En mycket gammal flodpärlmussla som påträffades i Långströmmen i Testeboån.