03 sep, 2017

Kl 18:19

Efter många om och men, gällande bl.a. finansieringsfrågor, huvudmannaskap och grävpartners så har vi äntligen kunnat genomföra åtgärder i Byströmmen/Kölsjöån vid Åmot, Ockelbo kommun. Under sensommaren biotoprestaurerades över 800 m vattendrag konventionellt genom bl.a. utrivning av rensvallar, återförsel av sten, samt inte minst öppnande av mer eller mindre isolerade strandzoner och sidofåror. Åtgärderna kompletterades längst upp i åtgärdssträckan även av utläggning av framkört stenmaterial för att tillskapa ett större, distinkt lek- och uppväxtområde. För denna åtgärd gick det åt ca 100 m3 material varav ca hälften bestod av lekgrus, skänkt och sponsrat av Bergvik Skog/Stora Enso Skog. Att de större skogsbolagen tar ansvar och hjälper till att återställa vattendrag på sina marker uppskattas!

Tyvärr kunde inte arbetet i Kölsjöån genomföras helt problemfritt. Detta på grund av höga flöden och korttidsreglering genom ovanliggande kraftverk. Trots svårigheterna att återställa vattendrag på ett optimalt sett under dessa omständigheter så är vi övertygade om att det mycket svaga, naturliga öringbeståndet i Byströmmen kommer att stärkas avsevärt under kommande år. Detta på grund av en betydligt ökad variationsrikedom och inte minst tillkomsten av de så nödvändiga uppväxtområdena, vilka nästan helt saknades innan åtgärd. Förhoppningsvis kan man inom en snar framtid även få bukt med den småskaliga och otidsenliga vattenkraftsverksamheten som råder uppströms, vilket är en förutsättning för att biotopåterställningen ska kunna uppnå full verkansgrad. Tills vidare önskas Byströmmens grundare Johan och Tom lycka till med fortsatt ambitiöst arbete med fiske och fiskevård i vattendragen kring Åmot.

Åtgärderna i Kölsjöån genomförde Fiskevårdstjänst via ett gott samarbete med Spjut´s Grävservice från Ockelbo. Uppdragsgivare och huvudman var Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning genom Sandvikens Kommun.

2017-08-31- Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

  • Tillförsel av grus för att skapa ett strandnära lekområde.
  • Strukturlös och ensartad ström innan åtgärd.
  • Samma ström efter åtgärd. Tänk gärna till och uppskatta hur många öringar och årsklasser av dessa som ryms i lokalen före, respektive efter åtgärd.