23 dec, 2018

Kl 14:56

Efter ett byggnadsarbete som pågått under ca sex månader så är nu Ljusdal Energis fiskväg vid Bäckebo kraftverk i Sillerboån färdigställd. Som vi tidigare berättat så har Fiskevårdstjänst roll varit projektering, projektledning och arbetsledning. Viktigt att tillägga är att arbetet aldrig kunnat genomföras och fungerat så bra utan ett bra samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Ljusdals Kommun, Ljusdals FVO och inte minst flera lokala entreprenärer.

Typ: Omlöp/faunapassage
Intag: Gjutet utskov
Reglering: Tre spettluckor
Flöde: 0,4 m3 - 1,1 m3/s (normalt 0,7 m3/s).
Övergångar: Bilväg/valvbågesbro, gångbro/utskov.
Fallhöjd: 7,7 m
Medellutning: 3%
Längd: 260 m
Bredd: 2,5 - 6 m

I och med fiskvägens tillkomst har 3 mil yttterligare av vattensystemets (Silleboån) huvudfåra öppnats upp för fiskvandring. Detta innebär t.ex. att det åtminstone för öring nu finns kontakt mellan Ljusnan och Letssjön, Leån, Storsjön samt Väljeån. Vi följer med spänning Ljusdal energis- och kommuns fortsatta arbete med visionen att skapa ännu längre och bättre fiskvandringsvägar i systemet. Detta kommer bl.a. att beröra två dammar ytterligare vilket vi hoppas att få anledning att återkomma till framöver.

Stort grattis till Ljusdal Energi AB, som tack vare sitt miljöarbete, som andra energibolag i Sverige blivit diplomerade av Älvräddarna!

Klicka för att skifta bild.

  • Ceremonin där Ljusdal Energi miljödiplomeras av Christer Borg och Älvräddarna.
  • Exempel på omlöpets uppbyggnad, där en stor variation av bottenprofil- och substrat är en mycket viktig del.
  • Omlöpets inledande del, mellan ett gjutet utskov och en valvbågesbro. Utskovet är för övrigt förberett för en fiskräknare.
  • Omlöpets nedersta del med utlopp i kraftverkskanalen. Beakta att det för tillfället rådde vintervattenföring (ca 400 l/s) och att den normala sommarhalvårsvattenföringen kommer att vara högre.