År 2016 gjorde Fiskevårdstjänst en förstudie för en fiskväg vid Ljusdal Energis anläggning, Bäckebo kraftverk i Sillerboån. Efter mer omfattande projekteringar så är nu arbetet med det närmare 300 m långa omlöpet igång- ett arbete som beräknas pågå en…

Läs mer

21 jun, 2018

Kl 17:05