Inom ramen för en större undersökning syftande till att utreda Nedre Dalälven som en framtida lax-och havsöringälv har Fiskevårdstjänst under 2017 genomfört en omfattande biotopkartering i det historiskt sett viktiga reproduktionsområdet Båtfors. Syftet med karteringen var att utvärdera vattenbiotopernas nuvarande kvalité och potential,…

Läs mer

04 feb, 2018

Kl 19:55