Under 2017 har Fiskevårdstjänst utfört en förstudie inför biotoprestaurering i Testeboåns två översta strömmar, Pålströmmen och Långforsen nära Åmot. I studien ingick bottenfaunaundersökning elprovfiske samt biotopkartering.

Bottenfaunaunan vilken undersöktes i Långforsen visade trots att reglering för vattenkraft förekommer uppströms,…

Läs mer

11 dec, 2017

Kl 11:19