I samarbete med Ljusdals kommun har vi nyligen utfört åtgärder i Västersjöån, nära Hamra i Orsa finnmark. Arbetet vilket ingår i Ljusdals kommuns fiskevårdsplan bestod i att ersätta en dammrest mm. med en fiskvandringsbar och nivåhållande sjötröskel, förbättra vattenbiotopen, samt att riva ut en flottningsdamm. Initiativtagare och finansiell…

Läs mer

08 okt, 2017

Kl 11:52