Efter många om och men, gällande bl.a. finansieringsfrågor, huvudmannaskap och grävpartners så har vi äntligen kunnat genomföra åtgärder i Byströmmen/Kölsjöån vid Åmot, Ockelbo kommun. Under sensommaren biotoprestaurerades över 800 m vattendrag konventionellt genom bl.a. utrivning av rensvallar, återförsel av sten, samt inte minst öppnande…

Läs mer

03 sep, 2017

Kl 18:19