Fiskevårdstjänst har nyligen återställt vattenbiotopen i ett litet men ändå flottledspåverkat vattendrag i Hälsingland. Målart för denna restaurering är en mycket svag storöringstam som lever i den nedströmsliggande sjön och åtminstone sporadiskt har reproducerat sig i vattendraget. Att beståndet lever under hot styrks bl.a. av ett föregående…

Läs mer

23 jul, 2017

Kl 19:00