Sjön Tälningen, Alfta FVO i Ovanåkers kommun utgör ett mindre regleringsmagasin som har som syfte att utvinna vattenkraft i Ljusnan och Voxnan. Detta medför i och med den damm som finns i sjöutloppet att fiskvandringsmöjligheterna mellan Tälningen och den stora sjön Mållången är mycket begränsad, samt att det korta utloppsvattendraget Nedre…

Läs mer

03 mar, 2017

Kl 10:34