• Restaureringar

  • Fiskvägar

  • Inventeringar

03 sep, 2017

Kl 18:19

Efter många om och men, gällande bl.a. finansieringsfrågor, huvudmannaskap och grävpartners så har vi äntligen kunnat genomföra åtgärder i Byströmmen/Kölsjöån vid Åmot, Ockelbo kommun. Under sensommaren biotoprestaurerades över 800 m vattendrag konventionellt genom bl.a. utrivning av rensvallar, återförsel av sten, samt inte minst öppnande…

Läs merVälkommen

Till ett företag som verkar inom området vatten och fiskevård. Firman som är stationerad vid Ljusnans mynning i havet, vid Ljusne i Söderhamns kommun, startades av Peter Hallgren år 2010. Det huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

"Modern fiskevård är inte enbart tillgodo för oss som fiskar och olika fiskarter, utan i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga habitat i vattendragen innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas. Dessutom utgör dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, liksom olika krav inom EU:s vattendirektiv"

-Peter Hallgren

För att se vad Fiskevårdstjänst kan bidra med i detta viktiga arbete, klicka vidare i hemsidan.