• Restaureringar

  • Fiskvägar

  • Inventeringar

08 okt, 2017

Kl 11:52

I samarbete med Ljusdals kommun har vi nyligen utfört åtgärder i Västersjöån, nära Hamra i Orsa finnmark. Arbetet vilket ingår i Ljusdals kommuns fiskevårdsplan bestod i att ersätta en dammrest mm. med en fiskvandringsbar och nivåhållande sjötröskel, förbättra vattenbiotopen, samt att riva ut en flottningsdamm. Initiativtagare och finansiell…

Läs merVälkommen

Till ett företag som verkar inom området vatten och fiskevård. Firman som är stationerad vid Ljusnans mynning i havet, vid Ljusne i Söderhamns kommun, startades av Peter Hallgren år 2010. Det huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

"Modern fiskevård är inte enbart tillgodo för oss som fiskar och olika fiskarter, utan i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga habitat i vattendragen innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas. Dessutom utgör dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, liksom olika krav inom EU:s vattendirektiv"

-Peter Hallgren

För att se vad Fiskevårdstjänst kan bidra med i detta viktiga arbete, klicka vidare i hemsidan.